Adatvédelmi irányelv Hírlevél

A 2003. június 30-i 196. számú törvényerejű rendelet 13. cikkével kapcsolatos tájékoztató dokumentum

A 2003. június 30-i 196. számú törvényerejű rendeletnek (Adatvédelmi irányelvek) és későbbi módosításainak megfelelően az Ön által megadott személyes adatok feldolgozásával összefüggő információkról szeretnénk tájékoztatást adni.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem alkalmazható más olyan weboldalakra, amelyek esetleg az Adatkezelő doménjához tartozó weboldalakon lévő linkeken keresztül válhatnak elérhetővé; az Adatkezelő semmilyen körülmények között sem tekinthető felelősnek harmadik felek weboldalaiért. Ez az adatvédelmi nyilatkozat a következő jogszabály alapján készült: 196/2003. számú törvényerejű rendelet 13. cikke – Személyes adatvédelmi szabályzat. Az adatvédelmi nyilatkozat az európai hatóságok által elfogadott, a személyes adatvédelemről szóló 2/2001. számú ajánláson is alapszik, amely a 95/46/EK irányelv 29. cikke alapján 2001. május 17-én létrehozott munkacsoport munkájának részét képezi a személyes adatok interneten keresztül történő gyűjtésére vonatkozó bizonyos minimumkövetelmények meghatározása céljából, különös tekintettel a módszerekre és azon információk időzítésére és jellegére, amelyeket a feldolgozást végző adatkezelőknek kell a felhasználók rendelkezésére bocsájtaniuk, amikor – szándékuktól függetlenül – a weboldalakra lépnek.

A Személyes adatvédelmi szabályzat 28. cikke értelmében az „ADATKEZELŐ“ a Candy Hoover Group S.r.l., amely egyedüli részvényesként végzi a Candy S.p.A. társaság irányítását és koordinálását; bejegyzett székhelye: Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), Olaszország, társasági tőke: 30.000.000,00 euró, teljes egészében befizetve, olaszországi adószáma és cégjegyzékszáma a Monzai és Brianzai Cégjegyzékben: 04666310158, adószám: IT00786860965 – e-mail: privacy@hoover.it

A feldolgozott adatok fajtái

Személyes és azonosító adatok Személyes adatok, ideértve mindazokat az információkat, amelyek akár közvetve azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatosak, bármilyen más információra hivatkozva, ideértve a személyes azonosító számot is. Az azonosító adatok olyan személyes adatok, amelyek lehetővé teszik az érintett személy közvetlen azonosítását (például vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, telefonszám stb.)

Böngészési adatok

A weboldal üzemeltetéséhez használt informatikai rendszerek és szoftveres eljárások bizonyos személyes adatokat gyűjtenek szokásos működésük közben, amelyek továbbítása internetes kommunikációs protokollok használatával jár.

Azok az információk tartoznak ide, amelyek gyűjtése nem az adatoknak az érintett azonosított személyekkel való összekapcsolása céljából történik, hanem amelyek jellegüknél fogva lehetővé tehetik a felhasználók azonosítását harmadik felek birtokában lévő adatok feldolgozása és társítása révén. A webhelyet felkereső felhasználók IP címei vagy számítógépes domén nevei ebbe az adatcsoportba tartoznak, illetve ide sorolható a kért források URI (Uniform Resource Identifier) azonosítója, a kérés időpontja, a kérés szerverhez történő elküldéséhez használt módszer, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz státuszát jelző numerikus kód (sikeres, sikertelen stb.), valamint az operációs rendszerrel és a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paraméterek. Az adatok a webhely ellen elkövetett számítógépes bűncselekmények feltételezett eseteiben a felelősség megállapítására használhatók.

A felhasználó által önkéntes alapon közölt adatok

Elektronikus leveleknek a webhelyen feltüntetett címekre történő nyílt és önkéntes elküldése és/vagy az adatgyűjtő űrlapok kitöltése a kérések megválaszolásához a beküldő címének későbbi beszerzését, valamint más, közölt személyes adatok beszerzését foglalja magában.

Speciális információk.

A webhely oldalain speciális információk tüntethetők fel konkrét szolgáltatásokkal, vagy a felhasználó vagy az érintett személy által közölt adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Cookie-k

A cookie-kal kapcsolatos irányelvek ezen a linken érhetők el.

A kérés alapján hozzájárulással végzett adatfeldolgozás célja (a 196/03. számú törvényerejű rendelet 23. cikke).

Az adatgyűjtő űrlapok önkéntes kitöltésekor és/vagy e-mailek önkéntes elküldésekor közölt adatokat az alábbi célból dolgozzuk fel:

A) Adatfeldolgozás a következőkkel kapcsolatban:

- adatgyűjtő űrlapok kitöltése kapcsolattartáshoz és/vagy versenyeken, vetélkedőkön, játékokban, díjátadó eseményeken való részvételhez;

- díjátadó eseményekkel kapcsolatos adminisztrációs és elszámolási tevékenységekhez. A személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések alkalmazása szempontjából az adminisztrációs és elszámolási célból végzett adatfeldolgozás szervezési, adminisztrációs, pénzügyi vagy elszámolási jellegű tevékenység végzéséhez kapcsolódik, a feldolgozott adatok jellegétől függetlenül.

B) Adatfeldolgozás (amíg nem ellenzik):

- előzetes hozzájárulással közvetlen marketing tevékenységhez, piackutatáshoz vagy más kereskedelmi felméréshez és közvetlen értékesítéshez, automatizált eszközök, e-mailek, telefaxok, MMS üzenetek (Multimedia Messaging Service) vagy SMS üzenetek (Short Message Service) vagy másfajta üzenetek, valamint telefonos megkeresések és papíralapú levelek révén tájékoztató anyagok fogadásához, amelyek célja az ügyfél-megelégedettség mérése, továbbá promóciós, kereskedelmi és reklámanyagok, vagy a Candy Hoover Group Srl mint egyedüli részvényes által szervezett eseményekre és kezdeményezésekre vonatkozó anyagok fogadásához.

C) Adatfeldolgozás (amíg nem ellenzik):

- előzetes hozzájárulással közvetlen marketing tevékenységhez, piackutatáshoz vagy más kereskedelmi felméréshez és közvetlen értékesítéshez, automatizált eszközök, e-mailek, telefaxok, MMS üzenetek (Multimedia Messaging Service) vagy SMS üzenetek (Short Message Service) vagy másfajta üzenetek, valamint telefonos megkeresések és papíralapú levelek révén tájékoztató anyagok fogadásához, amelyek célja az ügyfél-megelégedettség mérése, továbbá promóciós, kereskedelmi és reklámanyagok, vagy a Candy Hoover Group Srl mint egyedüli részvényes vállalatai által szervezett eseményekre és kezdeményezésekre vonatkozó anyagok fogadásához. A csoporthoz tartozó vállalatok teljes listáját a következő címre küldött kérés alapján bocsátjuk rendelkezésre: privacy@hoover.it.

Adatfeldolgozási módszerek

Megőrzés; az adatfeldolgozás automatikusan és manuálisan történik, maximális biztonságot és titkosságot biztosító módszerekkel és eszközökkel, olyan személyek közreműködésével, akiket kifejezetten erre a célra jelöltek ki a 196/03. számú törvényerejű rendelet 31. cikke és az azt követő cikkei alapján. Az adatokat olyan időtartamra őrizzük meg, amely nem haladja meg annak a célnak az időtartamát, amelyre az adatokat gyűjtöttük és feldolgoztuk. 

Az adatok közlése és terjesztése

A 196/2003. számú törvényerejű rendelet 42. cikke értelmében a feldolgozandó adatokat nem terjesztjük, és csak olyan vállalatok részére küldhetjük meg, amelyek szerződéses kapcsolatban állnak az egyedüli részvényes Candy Hoover Group Srl. társasággal külföldön és az Európai Unióban. A 196/2003. számú törvényerejű rendelet 43. és 44(b). cikke alapján a személyes adatok a szerződéses kötelezettségek betartása vagy kapcsolódó célok elérése érdekében küldhetők külföldre, nem európai uniós országokba. Az adatok az alábbi csoportokba tartozó harmadik felek részére küldhetők meg:

- az (egyedüli részvényes) Candy Hoover Group Srl által használt informatikai rendszerek kezeléséhez és a távközlési hálózatok (ideértve a levelező hálózatokat is) kezeléséhez szolgáltatásokat nyújtó vállalatok;

- a csoport vállalatai;

- segítségnyújtást vagy tanácsadást végző irodák vagy vállalatok;

- illetékes hatóságok jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez és/vagy közintézmények, kérés alapján. A fenti csoportokba tartozó szervezetek adatkezelői feladatot látnak el, vagy teljesen önállóan dolgoznak önálló adatkezelőként. A felelősök listája folyamatosan frissül, amely a Candy Hoover Group Srl mint egyedüli részvényes központi irodájában (via Privata Eden Fumagalli 20047 Brugherio (MB)), valamint kérésre a privacy@hoover.it címen szerezhető be. 

Az adatszolgáltatás jellege és megtagadása

A böngészési adatoknál maghatározottak kivételével a felhasználó szabadon közölheti személyes adatait.

Az adatok A) pontban említett célból történő közlése tetszőleges, de nélkülözhetetlen. Az A) pont esetében a nélkülözhetetlen adatok közlésének megtagadása olyan tevékenységekkel függ össze, amelyek a kérések teljesítéséhez, az adatkezelői szolgáltatások használatához és a díjátadó eseményeken való részvételhez szükségesek vagy azokkal kapcsolatosak.

A B) és a C) pontban említett célokból történő adatszolgáltatás és az adatok feldolgozásához történő hozzájárulás szabadon választható. A B) és a C) pontban említett célokat érintő hozzájárulás megtagadása nem jár semmilyen hátrányos következménnyel az A) pontban említett célok vonatkozásában.

Az érintett személyek jogai

A 2003. június 30-i 196. számú törvényerejű rendelet 7., 8., 9. és 10. cikkében meghatározott jogok az Adatkezelő, a Candy Hoover Group Srl e-mailben történő megkeresésével érvényesíthetők a privacy@hoover.it címen. Önnek jogában áll, hogy bármikor visszaigazolást kapjon az adatok meglétéről, az adatok tartalmáról és eredetéről, azok pontosságának ellenőrzése céljából, illetve kérheti az adatok egységesítését, frissítését vagy javítását (Személyes adatvédelmi szabályzat, 7. cikk).

Ugyancsak a 7. cikk értelmében Önnek jogában áll a törvénysértő módon feldolgozott adatok törlését, anonim formába történő átalakítását vagy zárolását kérni, illetve alapos indokkal bármely esetben az adatkezelést ellenezni.

Kérésének megfelelő feldolgozása érdekében az Adatkezelővel való kapcsolatba lépésekor Önnek meg kell adnia e-mail címét, nevét, címét és/vagy telefonszámait. Annak érdekében, hogy ne kapjon több közvetlen marketing tájékoztatást (e-mail, SMS, MMS, fax), elegendő bármikor egy e-mailt küldenie a privacy@hoover.it címre, tárgyként az „automatikus tájékoztató törlését“ megadva, vagy igénybe veheti a kizárólag az e-mailekhez kialakított automatikus törlési rendszerünket, így a továbbiakban nem zavarjuk megkeresésünkkel.

Annak érdekében, hogy ne kapjon több hagyományos közvetlen marketing tájékoztatást (telefonhívások, papír alapú levelek), elegendő bármikor egy e-mailt küldenie a privacy@hoover.it címre, tárgyként a „hagyományos tájékoztató törlését“ megadva, így a továbbiakban nem zavarjuk megkeresésünkkel.

Annak érdekében, hogy ne kapjon semmilyen további közvetlen marketing tájékoztatást, elegendő bármikor egy e-mailt küldenie a privacy@hoover.it címre, tárgyként a „marketing törlését“ megadva, így a továbbiakban nem zavarjuk megkeresésünkkel.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa, frissítse, kiegészítse a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, vagy törölje annak bizonyos részeit. Az érintett személyeket arra kérjük, hogy időről időre ellenőrizzék az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Az ellenőrzés megkönnyítése érdekében az adatvédelmi nyilatkozaton midig szerepel a frissítés időpontja.

 

A frissítés időpontja: 2015.05.17.